Home
Videos uploaded by user “Nuth Otanasap”
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 7
 
09:48
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 7 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 3747 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 1
 
05:51
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 1 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 11451 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 5-1
 
06:52
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 5-1 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] web
Views: 2935 Nuth Otanasap
How to AdRotator for ASP ADO.NET C# 2.0
 
10:58
How to AdRotator for ASP.NET ADO.net and C# 2.0 Thai Language step by step and easy to learn by Nuttha Otanasap South-east Asia University
Views: 7128 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 10
 
06:29
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 10 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 3811 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 5-2
 
08:34
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 5-2 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] web
Views: 3328 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 8
 
10:10
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 8 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 2518 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 9
 
08:26
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 9 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 2117 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 3
 
10:09
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 3 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 5420 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 11
 
03:09
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 11 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 1752 Nuth Otanasap
SAU Kinect Mouse Control Project
 
00:24
Mouse Control using Kinect Sensor, Project is developed by student of Department of Computer Science, Southeast Asia University, Bangkok (THA)
Views: 175 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 4-2
 
03:24
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 4-2 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] web
Views: 2194 Nuth Otanasap
SA153G120004.3gp
 
00:54
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 502 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 4-1
 
07:30
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 4-1 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] web
Views: 3441 Nuth Otanasap
Japanese Tea Making
 
01:14
Views: 245 Nuth Otanasap
Vid0003.3gp
 
04:06
การประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เนต สินค้าที่นำไปประมูลและฝากขายคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือเครื่อง PC เว็บไซด์ที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าคือ เว็บพันธ์ทิพ http://pantip.com สามารถเข้าดูสินค้าได้ที่ http://pantipmarket.com/items/10545986 เครื่องมือที่ได้นำมาใช้จากทางเว็บคือ ให้เราติดต่อซื้อขาย จ่ายเงินกันเอง ส่งและรับของกันเอง ให้เราเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์ จะสมัครสมาชิก หรือนำของไปฝากขายของฟรีก็ได้ เป็นเว็บที่รู้จักกันมาก ร้านค้าออนไลน์ สินค้าที่นำไปเปิดร้านขายคือ กระจกแกะลาย โดยรับทำและขายในราคายอมเยา สามารถสั่งลวดลายได้ กระจกแกะลาย ถือว่าเป็นของฝากหรือของขวัญให้กันและกันในเทศกาลต่าง ๆ ได้ เช่น เทศกาลปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น ถ้าเป็นวัยรุ่นจะให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนหรือแฟนก็ได้ โดยเอารูปของเพื่อนหรือแฟนเรามาให้แกะลายเป็นรูปได้ ในลักษณะของลายเส้น ถ้าเป็นคนมีอายุแล้วก็สามารถให้เป็นของขวัญได้เช่นกัน โดยจะเอาลวดลายที่เป็นมงคล เช่น รูปพระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิ่ม มังกร เป็นต้นได้ เว็บไซด์ที่ใช้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์คือ เว็บตลาดดอทคอม http://www.tarad.com สามารถเข้าดูสินค้าได้ที่ http://mica.tarad.com/ เครื่องมือที่ได้นำมาใช้จากทางเว็บคือ ให้เราเปิดร้านค้าฟรีและไม่จำกัดวัน (แต่ต้องเข้ามาใช้เว็บอย่างต่อเนื่อง) ให้เราได้เลือกใช้ Template ในการจัดร้านค้าทั้งแบบสำเร็จรูป หรือให้เราจัดทำเองก็ได้ ให้เราสามารถนำสินค้าไปนำเสนอที่หน้าหลักของเว็บได้ หรือไปโฆษณาไว้ที่อื่นก็ได้ กระจกแกะลาย จัดทำโดย 1. พระมหาศักดิ์ดา แดนกาไสย รหัส 5235610015 2. พระมหาสุธีร์วรินทร์ อินธิแสง รหัส 5235610016 3. พระมหาภูรินทร์ พรมโคตร รหัส 5235610052 4. นางสาวรุจิรา สายคำภา รหัส 5235610047 5. นายวุฒิศักดิ์ นันตะสุข รหัส 5135610046
Views: 329 Nuth Otanasap
tourismCCommerce.wmv
 
05:50
Tourism C Commerce
Views: 175 Nuth Otanasap
SA153G11012.avi
 
09:44
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 132 Nuth Otanasap
SAUNIC Intro
 
03:12
SAU Interdisciplinary National Conference 2014 Southeast Asia University Bangkok 10160 THA saunic2014.sau.ac.th
Views: 114 Nuth Otanasap
Vid0005.3gp
 
01:15
การประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เนต สินค้าที่นำไปประมูลและฝากขายคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือเครื่อง PC เว็บไซด์ที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าคือ เว็บพันธ์ทิพ http://pantip.com สามารถเข้าดูสินค้าได้ที่ http://pantipmarket.com/items/10545986 เครื่องมือที่ได้นำมาใช้จากทางเว็บคือ ให้เราติดต่อซื้อขาย จ่ายเงินกันเอง ส่งและรับของกันเอง ให้เราเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์ จะสมัครสมาชิก หรือนำของไปฝากขายของฟรีก็ได้ เป็นเว็บที่รู้จักกันมาก ร้านค้าออนไลน์ สินค้าที่นำไปเปิดร้านขายคือ กระจกแกะลาย โดยรับทำและขายในราคายอมเยา สามารถสั่งลวดลายได้ กระจกแกะลาย ถือว่าเป็นของฝากหรือของขวัญให้กันและกันในเทศกาลต่าง ๆ ได้ เช่น เทศกาลปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น ถ้าเป็นวัยรุ่นจะให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนหรือแฟนก็ได้ โดยเอารูปของเพื่อนหรือแฟนเรามาให้แกะลายเป็นรูปได้ ในลักษณะของลายเส้น ถ้าเป็นคนมีอายุแล้วก็สามารถให้เป็นของขวัญได้เช่นกัน โดยจะเอาลวดลายที่เป็นมงคล เช่น รูปพระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิ่ม มังกร เป็นต้นได้ เว็บไซด์ที่ใช้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์คือ เว็บตลาดดอทคอม http://www.tarad.com สามารถเข้าดูสินค้าได้ที่ http://mica.tarad.com/ เครื่องมือที่ได้นำมาใช้จากทางเว็บคือ ให้เราเปิดร้านค้าฟรีและไม่จำกัดวัน (แต่ต้องเข้ามาใช้เว็บอย่างต่อเนื่อง) ให้เราได้เลือกใช้ Template ในการจัดร้านค้าทั้งแบบสำเร็จรูป หรือให้เราจัดทำเองก็ได้ ให้เราสามารถนำสินค้าไปนำเสนอที่หน้าหลักของเว็บได้ หรือไปโฆษณาไว้ที่อื่นก็ได้ กระจกแกะลาย จัดทำโดย 1. พระมหาศักดิ์ดา แดนกาไสย รหัส 5235610015 2. พระมหาสุธีร์วรินทร์ อินธิแสง รหัส 5235610016 3. พระมหาภูรินทร์ พรมโคตร รหัส 5235610052 4. นางสาวรุจิรา สายคำภา รหัส 5235610047 5. นายวุฒิศักดิ์ นันตะสุข รหัส 5135610046
Views: 108 Nuth Otanasap
SA153G120017.3gp
 
03:33
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 106 Nuth Otanasap
Dolphin01
 
00:54
Sea Paradise, Yokohama, Japan Beluga Whales are swimming in the tank. They are very nice anyway smile for us with big guy and white skin.
Views: 20 Nuth Otanasap
SA153G120003.3gp
 
03:55
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 91 Nuth Otanasap
Vid0004.3gp
 
00:50
การประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เนต สินค้าที่นำไปประมูลและฝากขายคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือเครื่อง PC เว็บไซด์ที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าคือ เว็บพันธ์ทิพ http://pantip.com สามารถเข้าดูสินค้าได้ที่ http://pantipmarket.com/items/10545986 เครื่องมือที่ได้นำมาใช้จากทางเว็บคือ ให้เราติดต่อซื้อขาย จ่ายเงินกันเอง ส่งและรับของกันเอง ให้เราเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์ จะสมัครสมาชิก หรือนำของไปฝากขายของฟรีก็ได้ เป็นเว็บที่รู้จักกันมาก ร้านค้าออนไลน์ สินค้าที่นำไปเปิดร้านขายคือ กระจกแกะลาย โดยรับทำและขายในราคายอมเยา สามารถสั่งลวดลายได้ กระจกแกะลาย ถือว่าเป็นของฝากหรือของขวัญให้กันและกันในเทศกาลต่าง ๆ ได้ เช่น เทศกาลปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น ถ้าเป็นวัยรุ่นจะให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนหรือแฟนก็ได้ โดยเอารูปของเพื่อนหรือแฟนเรามาให้แกะลายเป็นรูปได้ ในลักษณะของลายเส้น ถ้าเป็นคนมีอายุแล้วก็สามารถให้เป็นของขวัญได้เช่นกัน โดยจะเอาลวดลายที่เป็นมงคล เช่น รูปพระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิ่ม มังกร เป็นต้นได้ เว็บไซด์ที่ใช้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์คือ เว็บตลาดดอทคอม http://www.tarad.com สามารถเข้าดูสินค้าได้ที่ http://mica.tarad.com/ เครื่องมือที่ได้นำมาใช้จากทางเว็บคือ ให้เราเปิดร้านค้าฟรีและไม่จำกัดวัน (แต่ต้องเข้ามาใช้เว็บอย่างต่อเนื่อง) ให้เราได้เลือกใช้ Template ในการจัดร้านค้าทั้งแบบสำเร็จรูป หรือให้เราจัดทำเองก็ได้ ให้เราสามารถนำสินค้าไปนำเสนอที่หน้าหลักของเว็บได้ หรือไปโฆษณาไว้ที่อื่นก็ได้ กระจกแกะลาย จัดทำโดย 1. พระมหาศักดิ์ดา แดนกาไสย รหัส 5235610015 2. พระมหาสุธีร์วรินทร์ อินธิแสง รหัส 5235610016 3. พระมหาภูรินทร์ พรมโคตร รหัส 5235610052 4. นางสาวรุจิรา สายคำภา รหัส 5235610047 5. นายวุฒิศักดิ์ นันตะสุข รหัส 5135610046
Views: 84 Nuth Otanasap
Beluga01
 
00:53
Sea Paradise, Yokohama, Japan Beluga Whales are swimming in the tank. They are very nice anyway smile for us with big guy and white skin.
Views: 83 Nuth Otanasap
SA153G11001.3gp
 
00:20
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 81 Nuth Otanasap
Beluga02
 
00:42
Sea Paradise, Yokohama, Japan Beluga Whales are swimming in the tank. They are very nice anyway smile for us with big guy and white skin.
Views: 81 Nuth Otanasap
Online Collaborative Workspace Workshop
 
00:51
Online Collaborative Workspace Workshop South-east Asia University Present by Aj Sumana by Nuttha Otanasap
Views: 77 Nuth Otanasap
PB220020BelugaDance.AVI
 
00:32
Beluga Whale Sea Paradise Yokohama Japan
Views: 75 Nuth Otanasap
SA153G11013.avi
 
02:34
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 69 Nuth Otanasap
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 12
 
07:33
OOP Shopping Cart and Product Catalog with ASP.NET ADO.NET C Sharp (C#) SQLServer Part 12 by Nuttha Otanasap Computer Science South-east Asia University email: [email protected] website: http://www.oknation.net/blog/auisuke
Views: 2737 Nuth Otanasap
SA153G120012.3gp
 
00:49
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 59 Nuth Otanasap
SA153G120018.3gp
 
00:52
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 58 Nuth Otanasap
SA153G120023.3gp
 
02:02
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 27 Nuth Otanasap
SA153G11004.3gp
 
00:44
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 51 Nuth Otanasap
SA153G120002
 
00:13
Views: 5 Nuth Otanasap
ecn15320005.3gp
 
04:03
การนำเสนอผลงาน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/53 The Representation of Electronic Commerce Project Student of Business Computer and Computer Science South-east Asia University, Bangkok 10160 THA
Views: 21 Nuth Otanasap
MOV0013A
 
00:02
Views: 12 Nuth Otanasap
ec153noon020.AVI
 
05:04
การนำเสนอผลงาน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/53 The Representation of Electronic Commerce Project Student of Business Computer and Computer Science South-east Asia University, Bangkok 10160 THA
Views: 25 Nuth Otanasap
PB280151.AVI
 
00:24
Shi Bu Ya Shopping Street, Tokyo, Japan There are very much people.
Views: 14 Nuth Otanasap
PB220079BlowFish01.AVI
 
00:10
Blowfish Sea Paradise Yokohama Japan
Views: 23 Nuth Otanasap
ecn15320007.3gp
 
00:44
การนำเสนอผลงาน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/53 The Representation of Electronic Commerce Project Student of Business Computer and Computer Science South-east Asia University, Bangkok 10160 THA
Views: 5 Nuth Otanasap
SA153G11002.3gp
 
02:07
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 45 Nuth Otanasap
ecn15320002.3gp
 
01:14
การนำเสนอผลงาน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/53 The Representation of Electronic Commerce Project Student of Business Computer and Computer Science South-east Asia University, Bangkok 10160 THA
Views: 6 Nuth Otanasap
SA153G120001
 
03:57
Views: 3 Nuth Otanasap
SA153G120008.3gp
 
03:34
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 13 Nuth Otanasap
SA153G120013.3gp
 
00:53
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 21 Nuth Otanasap
PB220049Penguin02.AVI
 
00:25
Penguin Sea Paradise Yokohama Japan
Views: 17 Nuth Otanasap
SA153G120021.3gp
 
03:37
การนำเสนองาน ของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ปีการศึกษา 1/53 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย อาจารย์ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ The representation of System Analysis and Design Project, Department of Business Computer and Computer Science, South-east Asia University 1/2010
Views: 12 Nuth Otanasap
PB220028BelugaDance03.AVI
 
00:52
Beluga Whale Sea Paradise Yokohama Japan
Views: 32 Nuth Otanasap